LINGUIST List 27.1851

Thu Apr 21 2016

Jobs: Dutch; General Linguistics: Director, Instituut voor de Nederlandse Taal (voorheen INL)

Editor for this issue: Andrew Lamont <alamontlinguistlist.org>


Date: 21-Apr-2016
From: Hans Bennis <hans.bennismeertens.knaw.nl>
Subject: Dutch; General Linguistics: Director, Instituut voor de Nederlandse Taal (voorheen INL), Leiden, Netherlands
E-mail this message to a friend

University or Organization: Instituut voor de Nederlandse Taal (voorheen INL)
Job Location: Leiden, Netherlands
Web Address: http://www.inl.nl
Job Title: directeur-bestuurder

Job Rank: Director; Other

Specialty Areas: General Linguistics

Required Language(s): Dutch (nld)

Description:

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft besloten het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden om te vormen tot een breder Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Het INT zal een centrale positie innemen in het Nederlandse taalgebied op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal. Het INT staat in voor het aanmaken, archiveren en onderhouden van corpora, lexica, woordenboeken en grammatica’s voor het Nederlands, en levert daarmee noodzakelijke bouwstenen voor de bestudering van de Nederlandse taal. Het INT is een onafhankelijke stichting, verankerd in het Verdrag van de Nederlandse Taalunie.

Functiebeschrijving
De directeur geeft leiding aan het instituut, draagt daarvoor de eindverantwoordelijkheid en is de direct leidinggevende van de medewerkers. De directeur voert deze taken uit als directeur-bestuurder - integraal verantwoordelijk voor financieel beleid, personeelsbeleid, en inhoudelijk beleid - en is voor zijn beleid verantwoording schuldig aan een Raad van Toezicht.

Profiel
De directeur van het INT is een gerenommeerd onderzoeker op het terrein van de Nederlandse taal, en heeft aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan een complexe professionele organisatie. Hij/zij heeft nationaal en internationaal een uitstekende wetenschappelijke reputatie (professorabel) wat betreft de voor het instituut relevante onderzoeksvelden. Op basis hiervan kan hij/zij het INT vertegenwoordigen en positioneren als een centraal instituut op het gebied van de Nederlandse taal. Hij/zij is vertrouwd met de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van beheer, ontsluiting en beschikbaarstelling van onderzoeksmateriaal. Hij/zij heeft ruime ervaring met besturen en leidinggeven op hoog niveau, inclusief financiële en personele eindverantwoordelijkheid.

Competenties
Noodzakelijk competenties zijn strategisch en vernieuwend denkvermogen, omgevingsgerichtheid en netwerkvaardigheid, overtuigings- en motiveringskracht.

Wij bieden
Een boeiende functie in een wetenschappelijke organisatie in ontwikkeling, met een bijpassende salariëring volgens de cao onderzoekinstellingen (cao WVOI).

Informatie
Op uw verzoek kunnen wij u een volledige profielschets opsturen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van benoemingsadviescommissie de heer Hans Bennis (hans.bennismeertens.knaw.nl / telefoon 020 4628523), of de heer Martin Everaert, waarnemend directeur INL (m.b.h.everaertuu.nl / telefoon 0630738016)

Sollicitaties
Uw sollicitatiebrief voorzien van cv kunt u vóór 7 mei 2016 per e-mail sturen aan: secretariaatinl.nl onder vermelding van: directeur INT.

Application Deadline: 07-May-2016

Email Address for Applications: secretariaatinl.nl
Contact Information:
Hans Bennis
Email: hans.bennismeertens.knaw.nl

Page Updated: 22-Apr-2016