LINGUIST List 27.3801

Mon Sep 26 2016

Confs: Comp Ling, Lexicography, Socioling, Text/Corpus Ling/Poland

Editor for this issue: Kenneth Steimel <kenlinguistlist.org>


Date: 24-Sep-2016
From: Marek Łaziński <M.Lazinskiuw.edu.pl>
Subject: Key Words / Słowa klucze / Schlüssel-Wörter
E-mail this message to a friend

Key Words / Słowa klucze / Schlüssel-Wörter

Date: 20-Oct-2016 - 21-Oct-2016
Location: Warsaw, Poland
Contact: Marek Łaziński
Contact Email: < click here to access email >
Meeting URL: http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/

Linguistic Field(s): Computational Linguistics; Lexicography; Sociolinguistics; Text/Corpus Linguistics

Meeting Description:

The conference, organized by the University of Warsaw, is devoted to key words in the public discourse and to the methods of their choosing. This theme brings together different methodologies and different levels of analysis of language and discourse, including:

- Statistics linguistics
- Corpus linguistics and linguistic engineering
- Media studies
- Lexicology and lexicography

By combining different methods and experiences, we will try to describe the key words of contemporary Polish. It is mainly based on the experience of the project ''Words on time'' (slowanaczasie.uw.edu.pl) and the plebiscite ''The word of the year''. We will look with interest at similar projects in other countries, including ''Wort des Jahres'' in Germany.

Plenary Speakers:

Prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin)
Dr. Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für deutsche Sprache)
Prof. Rudolf Muhr (Uniwersity of Graz): ''Wort des Jahres in Österreich''

Conference languages: Polish, German and English (Polish-German translation will be provided).

The conference fee is 400 PLN / 100 EUR, students and doctoral students 200 PLN / 50 EUR

Organizing Committee:

Waldemar Czachur, UW
Magdalena Derwojedowa, UW
Marek Łaziński, UW
Marta Czyżewska, UW
Dorota Kopcińska, UW

Program:

International Conference „Key Words” 2016
University of Warsaw, Faculty of Modern Languages, Dobra St. 55, Warszawa

Thursday, 20.10.2016

9.45:
Conference Opening

Plenary talks:

10:00 - 11:00:
Prof. Jerzy Bartmiński, (University of Lublin)
kapituła konkursu Słowo roku: Słowa klucze, kulturemy, koncepty kulturowe

11:00 - 12:00:
Prof. Rudolf Muhr, (University of Graz)
Wort des Jahres in Osterreich

12:00-13:00:
Dr Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für Deutsche Sprache)
Wort des Jahres in Deutschland

13:00-14:00: Lunch break

14:00-14:40:
Marta Czyżewska (Warsaw)
Słowo roku w Szwajcarii

14:40-15:20:
Marek Łaziński (Warsaw):
Europejskie słowo roku?

15:20-15:40:
Urjani Chakravarty (Indore):
Popularizing ‘Key Words’ in Society: Interpretation Through Concept Formation

15:40-16:10: Coffee break

16:10 - 16:50:
Anna Śliwicka, Adam Dombrowski (Wrocław)
Językowy obraz pojęcia „prawo” w języku polskim i angielskim

16.50-17:30:
Łucja Biel (Warsaw)
Keywords in the Polish legal language: national law versus EU law

18:00: Conference dinner


Friday, 21.10.2016

9:00-9:40:
Piotr Pęzik (Łódź)
Introducing live monitor corpora for investigating lexical trends in Polish and English

9:40-10:20:
Maciej Eder (Cracow)
Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach wyszukiwania wyrazów istotnych

10:20-11:00:
Adam Pawłowski (Wrocław)
O konceptualizacji czasu w korpusach chronologicznych.

11:00-11:30: Coffee break

Section A:

11:30-12:10:
Birgit Sekulski (Warsaw)
„Damy radę“ oder von der Migration der Slogans

12:10-12:50:
Jarochna Dąbrowska-Burkhardt (Zielona Góra)
Brexit - ein Schlüsselwort der europäischen Politik 2016. Eine kontrastive diskurslinguistische Analyse der deutschen und polnischen Berichterstattung

12:50-13:30:
Magdalena Jurewicz (Poznań)
Metoda wyszukiwania słowa klucza „życzę” w wypowiedziach posłów w polskim i niemieckim parlamencie

Section B:

11:30-12:10:
Dorota Lewandowska-Jaros (Warsaw)
Słowa sztandarowe i symbole kolektywne w polskich informacjach prasowych z lat 60. XX w., przełomu wieków i współczesnych

12:10-12:50:
Magdalena Majdak (Warsaw)
Słowa ważniejsze niż inne – rozważania na materiale polszczyzny dawnej

12:50-13:30:
Urszula Andrejewicz, Elżbieta Awramiuk (Białystok)
Frazeologizmy-klucze? – analiza problemu na materiale najnowszych polskich tekstów prasowych

13.30-14.30: Lunch break

Section A:

14.30-15:10:
Marco de Pinto (Sao Paulo)
Linguistic engineering and Turkish language revolution: a view of their by-products in Oğuz Atay's Tutunamaynlar

15.10-15:50:
Ketavan Shekiladze (Tbilisi)
Häufigkeit und Dominanz der Schlüsselwörter in dem deutschen und georgischen Verwaltungsrecht

15.50-16:40:
Eka Narsia (Tbilisi)
Die Struktur der Nominalphrase im Deutschen und im Georgischen am Beispiel der syntaktischen Bäumen

Section B:

14:30-15:10:
Maciej Rak (Cracow)
Gwarowe kulturemy – nowa perspektywa badań

15:10-15:50:
Monika Kwiecień (Warsaw)
Zbór i Kościół jako słowa klucze dyskursu polskich protestantów

15:50-16:40:
Katarzyna Osior (Warsaw)
Słowa klucze w life coachingu

16:40-17:00: Coffee break

17:00-18:00
Panel: Key words: global or language specific?


Page Updated: 26-Sep-2016