LINGUIST List 30.3830

Thu Oct 10 2019

Books: Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld: Koeleman

Editor for this issue: Jeremy Coburn <jecoburnlinguistlist.org>Date: 04-Oct-2019
From: Door Spruijt <lot-fgwuva.nl>
Subject: Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld: Koeleman
E-mail this message to a friend

Title: Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld
Series Title: LOT Dissertation Series
Published: 2019
Publisher: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT)
                http://www.lotpublications.nl/

Book URL: https://www.lotpublications.nl/professioneel-taalgebruik-in-het-economische-beroepenveld

Author: Pauline Koeleman
Paperback: ISBN: 9789460933257 Pages: 498 Price: Europe EURO 43
Abstract:

Taalonderwijs in het hoger economisch onderwijs heeft een zinnige invulling als dit een bepaalde mate van arbeidsrelevantie kent. In deze studie staat die arbeidsmarktrelevantie centraal, niet zozeer om een (vak)kennisbasis te ontwikkelen, maar om een gezamenlijke beroepstalige kennisbasis te leggen waar het hoger economisch onderwijs mee verder kan. Het onderzoek heeft tot doel om beroepsgerelateerde taal- en communicatieactiviteiten natuurgetrouw te beschrijven zodat deze geïmplementeerd kunnen worden in Taal voor Specifieke Doeleinden, als taalonderwijs dat aansluit bij een beroep of beroepenveld.

De studie laat zien dat taalnormen uit het werkveld voor geschreven teksten vooral betrekking hebben op structuur en doelgroepsgerichtheid. Resultaten uit een veranderopdracht of een financiële controle worden in de praktijk gedeeld in interactieve gespreksvormen waarbij de betrokkenen direct een reactie kunnen geven en minder in klassieke presentaties waarbij het publiek slechts toehoort. Voor het hoger economisch onderwijs is het van belang dat de focus gelegd wordt op pragmatische taalnormen en de ontwikkeling van interactieve gespreksvoering.

De studie beargumenteert dat het zinvol is dat economische opleidingen de studenten al vroeg onderwijzen in de grote diversiteit aan beroepspecifieke teksten. Daardoor ontwikkelt de economische student zich als kritische denker die beredeneerde taalkeuzes kan maken. Hij weet wat de toekomstige beroepsgroep op taalgebied van hem verlangt, welke normen centraal staan en welke tekst- en gesprekssoorten daarin leidend zijn.

Het onderzoek heeft een bijzonder karakter, omdat het uitgaat van een multidisciplinaire aanpak waarin sociolinguïstische en taaldidactische benaderingen gecombineerd worden met perspectieven op economische beroepswaarden, -kenmerken en organisaties zoals die voorkomen in het economische beroepenveld.

Linguistic Field(s): Applied Linguistics
                            Sociolinguistics

Written In: Dutch (nld)

See this book announcement on our website:
https://linguistlist.org/pubs/books/get-book.cfm?BookID=138653Page Updated: 10-Oct-2019