LINGUIST List 30.97

Tue Jan 08 2019

Calls: Applied Linguistics, General Linguistics / Teanga (Jrnl)

Editor for this issue: Sarah Robinson <srobinsonlinguistlist.org>Date: 16-Dec-2018
From: Stephen Lucek <stephen.lucekucd.ie>
Subject: Applied Linguistics, General Linguistics / Teanga (Jrnl)
E-mail this message to a friend

Full Title: Teanga


Linguistic Field(s): Applied Linguistics; General Linguistics

Call Deadline: 28-Feb-2019

Call for Papers:

Dear Colleagues,
We invite you to submit original and unpublished papers (up to 6,000 words), project reports (up to 2,000 words) and book reviews for TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics Volume 26.

The peer-reviewed journal TEANGA (the Irish word for 'language') was first published by IRAAL in l979. Originally devoted exclusively to papers presented at IRAAL seminars and conferences, TEANGA now includes the best of these papers, as well as book reviews, research and project reports, and other significant contributions in applied linguistics. Since 2016, TEANGA has been published as a bilingual, open-access online academic journal, commencing with Volume 24. The current editors are Stephen Lucek, Colin Flynn and Úna Bhreathnach.

The deadline for submissions is February 28, 2019. Authors will be notified by June 1, 2019 of the preliminary review outcome. Submissions should be made on the journal website, where detailed guidelines for manuscripts and proposals are available. All contributions will be reviewed on a double-blind basis before final review by the editors. Publication of the journal is scheduled for the IRAAL Annual Conference in November 2019.

Subject material for TEANGA includes, but is not limited to, the following:
- Applied Linguistics
- Theoretical Linguistics
- Pedagogy
- CALL
- Corpus Linguistics
- Computational Linguistics
- Historical Linguistics
- Language Documentation
- Terminology/ Lexicography
- Morphology
- Phonetics
- Pragmatics
- Psycholinguistics
- Semantics
- Sociolinguistics
- Syntax
- Language Teacher Training

Best Regards,
The Editors
Gairm ar pháipéir: TEANGA, Eagrán 26
A Chomhghleacaithe,
Tugtar cuireadh daoibh bunpháipéir neamhfhoilsithe (suas le 6,000 focal), tuairiscí ar thionscadail (suas le 2,000 focal) agus léirmheasanna ar leabhair a chur isteach chuig TEANGA, iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí, Eagrán 26.
D'fhoilsigh Cumann na Teangeolaíochta Feidhmí (IRAAL) an iris phiarmheasta TEANGA don chéad uair i 1979. Ar dtús, bhí sí dírithe ar pháipéir a cuireadh i láthair ag seimineáir agus comhdhálacha IRAAL, ach anois cuirtear san áireamh an chuid is fearr de na páipéir seo mar aon le léirmheasanna ar leabhair, agus tuairiscí ar thaighde, ar thionscadail agus ar imeachtaí tábhachtacha eile na teangeolaíochta feidhmí. Ó 2016 (Eagrán 24) i leith, tá TEANGA á foilsiú mar iris dhátheangach acadúil a bhfuil rochtain oscailte uirthi. Is iad Stephen Lucek, Colin Flynn agus Úna Bhreathnach na heagarthóirí reatha.

Is é 28 Feabhra, 2019 an spriocdháta d'aighneachtaí. Cuirfear toradh an réamhphróisis léirbhreithnithe in iúl d'údair faoi 1 Meitheamh, 2019. Ba chóir aighneachtaí a dhéanamh ag suíomh na hirise agus tá treoracha mionsonraithe ar fáil ansin. Déanfar piarmheasúnú dall dúbailte ar gach alt sula ndéanann na heagarthóirí an measúnú deireanach ar an saothar. Tá sé i gceist an iris a fhoilsiú aimsir Chomhdháil Náisiúnta IRAAL i mí na Samhna 2019.

Cuirfear fáilte roimh ailt ar na hábhair seo a leanas, ach níltear teoranta dóibh:
- Teangeolaíocht Fheidhmeach
- Teangeolaíocht Theoiriciúil
- Oideolaíocht
- Foghlaim Ríomhchuidithe Teanga
- Teangeolaíocht Chorpais
- Ríomhtheangeolaíocht
- Teangeolaíocht Stairiúil
- Doiciméadú Teangacha
- Foclóireacht/Téarmeolaíocht
- Deilbhíocht
- Foghraíocht
- Pragmataic
- Síctheangeolaíocht
- Séimeantaic
- Comhréir
- Sochtheangeolaíocht
- Oiliúint Múinteoirí Teanga

Le gach dea-ghuí,
Na hEagarthóiríPage Updated: 08-Jan-2019