LINGUIST List 9.1375

Sun Oct 4 1998

Books: 2nd Lang Acquisition

Editor for this issue: Scott Fults <scottlinguistlist.org>


Links to the websites of all LINGUIST's supporting publishers are available at the end of this issue.

Directory

 1. Rint Sybesma, I. Vedder, Dunque l'Italia ha perso il suo fascino?

Message 1: I. Vedder, Dunque l'Italia ha perso il suo fascino?

Date: Thu, 01 Oct 1998 16:10:58 +0200
From: Rint Sybesma <rinthagpub.com>
Subject: I. Vedder, Dunque l'Italia ha perso il suo fascino?

A recent publication of Holland Academic Graphics:

Dunque l'Italia ha perso il suo fascino? Io penso di no
 
door Ineke Vedder
 
In dit boek wordt verslag uitgebracht van een onderzoek naar het ar-
gumenterend schrijven in een tweede taal (T2) door Nederlandse stu-
denten Italiaans. Om in T2 een argumentatieve tekst te kunnen
schrijven moeten schrijvers eerst een aantal syntactische en lexicale
middelen verwerven. Deze middelen kunnen worden gebruikt voor de
weergave van de verschillende argumentatieve componenten van het
betoog in T2. Ook moeten zij zich bepaalde pragmatisch-rhetorische
middelen eigen maken die kenmerkend zijn voor T2. Deze hebben bij-
voorbeeld betrekking op de keuze van de argumenten, de graad van
formaliteit van de tekst, de mate van nuancering van het standpunt
en het gebruik van stijlfiguren. Bij het gebruik van deze linguistische
en pragmatisch-rhetorische middelen in T2 kunnen schrijvers maar
gedeeltelijk een beroep doen op de verschillende talige en niet-talige
vaardigheden die ze hebben verworven in hun moedertaal. In die zin
stelt het argumenterend schrijven in T2 allerlei extra eisen aan twee-
de-taalschrijvers.
 
1998. x+322 pp. ISBN 90-5569-045-7. Paperback. [LOT International
Series 2. IFOTT/University of Amsterdam dissertation.] Price for
individuals ordering directly from HAG: NLG 48.00 (excl. P&P and
VAT). 
 
Holland Academic Graphics, The Hague <http://www.hag.nl>;

Rint Sybesma
Holland Academic Graphics

PO Box 53292
2505 AG The Hague
The Netherlands

fax: +31 70 448 0177
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
If you buy one of these books please tell the publisher or author that you saw it advertised on the LINGUIST list.

The following contributing LINGUIST publishers have made their backlists available on the World Wide Web:

1998 Contributors

 • Addison Wesley Longman
 • Blackwell Publishers
 • Cambridge University Press
 • CSLI Publications
 • Edinburgh University Press
 • Garland Publishing
 • Holland Academic Graphics (HAG)
 • John Benjamins Publishing Company
 • Lawrence Erlbaum Assoc.
 • MIT Press--Books Division
 • MIT Working Papers in Linguistics
 • Mouton de Gruyter
 • Oxford University Press
 • Francais Pratique
 • Pacific Linguistics
 • Routledge
 • Summer Institute of Linguistics