LINGUIST List 9.1376

Sun Oct 4 1998

Books: Pragmatics

Editor for this issue: Scott Fults <scottlinguistlist.org>


Links to the websites of all LINGUIST's supporting publishers are available at the end of this issue.

Directory

 1. Rint Sybesma, G. Mulder, Indirecte en directe directieven

Message 1: G. Mulder, Indirecte en directe directieven

Date: Thu, 01 Oct 1998 16:11:03 +0200
From: Rint Sybesma <rinthagpub.com>
Subject: G. Mulder, Indirecte en directe directieven

Indirecte en directe directieven. Een analytisch en empirisch
onderzoek naar taalhandelingen in het Spaans

door Gijs Mulder

De lingustische structuren waarin verzoeken en andere directieve
taalhandelingen worden uitgedrukt zijn heel uiteenlopend. Direc-
tieven zijn vaak indirect, omdat de spreker niet alleen bedoelt wat hij
letterlijk zegt, maar ook iets anders. In het theoretische gedeelte van
Indirecte en directe directieven staat de vraag centraal wat precies
onder een indirecte taalhandeling moet worden verstaan. Verder
worden indirecte taalhandelingen belicht vanuit het perspectief van
de beleefdheidstheorie en de conversatielogica. In het toegepaste
gedeelte wordt verslag gedaan van een kwalitatief en kwantitatief
onderzoek naar directieven in het Spaans, op basis van een corpus
van alledaagse gesprekssituaties in hedendaagse toneelstukken en
filmscenario's. Om de structuren van directieven uitputtend te
kunnen beschrijven en empirisch te kunnen toetsen, is een model met
verschillende dimensies ontwikkeld.

Inhoud: 1. Inleiding 2. Indirect taalgebruik 3. Indirecte
taalhandelingen: een afbakening 4. Indirecte taalhandelingen en
conversationele implicaturen 5. Indirecte taalhandelingen en
beleefdheid 6. Directieven als object van onderzoek naar indirecte
taalhandelingen 7. Een lingustisch model van realisaties van
directieven 8. De predicerende dimensie 9. De persoons-deictische
dimensie 10. De modificerende dimensie 11. De zinstype dimensie 
12. Empirisch onderzoek naar directieven in het Spaans 13.
Conclusie

1998. xii+252 pp. isbn 90-5569-047-3. Paperback. [LOT International
Series 4. IFOTT/University of Amsterdam dissertation.] Price for
individuals ordering directly from HAG: NLG 41.20 (excl. P&P and
VAT).

Holland Academic Graphics, The Hague <http:\\www.hag.nl>

Rint Sybesma
Holland Academic Graphics

PO Box 53292
2505 AG The Hague
The Netherlands

fax: +31 70 448 0177
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
If you buy one of these books please tell the publisher or author that you saw it advertised on the LINGUIST list.

The following contributing LINGUIST publishers have made their backlists available on the World Wide Web:

1998 Contributors

 • Addison Wesley Longman
 • Blackwell Publishers
 • Cambridge University Press
 • CSLI Publications
 • Edinburgh University Press
 • Garland Publishing
 • Holland Academic Graphics (HAG)
 • John Benjamins Publishing Company
 • Lawrence Erlbaum Assoc.
 • MIT Press--Books Division
 • MIT Working Papers in Linguistics
 • Mouton de Gruyter
 • Oxford University Press
 • Francais Pratique
 • Pacific Linguistics
 • Routledge
 • Summer Institute of Linguistics