LINGUIST List 9.1417

Sun Oct 11 1998

Books: Pragmatics

Editor for this issue: Scott Fults <scottlinguistlist.org>


Links to the websites of all LINGUIST's supporting publishers are available at the end of this issue.

Directory

 1. Rint Sybesma, Pragmatics: M. Roelofs: "Hoe bedoel je?"

Message 1: Pragmatics: M. Roelofs: "Hoe bedoel je?"

Date: Fri, 09 Oct 1998 21:18:08 +0200
From: Rint Sybesma <rinthagpub.com>
Subject: Pragmatics: M. Roelofs: "Hoe bedoel je?"

New from Holland Academic Graphics:

"Hoe bedoel je?" 
De verwerving van pragmatische vaardigheden

door Marja Roelofs

In "Hoe bedoel je?" De verwerving van pragmatische vaardigheden
wordt de ontwikkeling van een groot aantal pragmatische aspecten bij
Nederlandstalige kinderen in de leeftijd tussen 4 en 9 jaar beschre-
ven. Deze jaren zijn interessant omdat een kind, als het op z'n vierde
naar school gaat, plotseling met veel meer communicatief verschillende
situaties geconfronteerd wordt dan thuis; zo zal het nu bijvoorbeeld veel
vaker met vreemden moeten communiceren.
 De pragmatische aspecten zijn bestudeerd in twee verschillende
genres van taalgebruik, namelijk een conversatie met een volwassene
(STAP-gesprek) en een vertelling. De verwerving van de produktie
van spontane taal staat hierbij centraal.
 De eerste helft van het boek richt zich op een beschrijving van het
pragmatische onderzoeksveld in het algemeen en op pragmatische
ontwikkeling in het bijzonder. Aan de hand van de resultaten, gepresen-
teerd in de hoofdstukken 4, 5 en 6, worden in hoofdstuk 7 een aantal
pragmatische ontwikkelingslijnen geschetst.

Inhoud: 1. Introductie van het onderzoekskader 2. De onderzoekslite-
ratuur 3. De onderzoeksopzet en de onderzoeksvragen 4. Analyse en
resultaten: de structuur van de conversatie 5. Analyse en resultaten:
de functie en de inhoud van de conversatie 6. Analyse en resultaten:
de narratie en de vergelijking tussen de twee genres 7. Discussie en
aanbevelingen

1998. 232 pp. isbn 90-5569-048-1. Paperback. [LOT International
Series 5. IFOTT/University of Amsterdam dissertation] Price for
individuals ordering directly from HAG: NLG 38.40 (excl. P&P and
VAT).

Holland Academic Graphics, The Hague <http:\\www.hag.nl>

Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
If you buy one of these books please tell the publisher or author that you saw it advertised on the LINGUIST list.

The following contributing LINGUIST publishers have made their backlists available on the World Wide Web:

1998 Contributors

 • Addison Wesley Longman
 • Blackwell Publishers
 • Cambridge University Press
 • CSLI Publications
 • Edinburgh University Press
 • Garland Publishing
 • Holland Academic Graphics (HAG)
 • John Benjamins Publishing Company
 • Lawrence Erlbaum Assoc.
 • MIT Press--Books Division
 • MIT Working Papers in Linguistics
 • Mouton de Gruyter
 • Oxford University Press
 • Francais Pratique
 • Hermes
 • Pacific Linguistics
 • Routledge
 • Summer Institute of Linguistics