Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Evolutionary Syntax

By Ljiljana Progovac

This book "outlines novel and testable hypotheses, contains extensive examples from many different languages" and is "presented in accessible language, with more technical discussion in footnotes."


New from Cambridge University Press!

ad

The Making of Vernacular Singapore English

By Zhiming Bao

This book "proposes a new theory of contact-induced grammatical restructuring" and "offers a new analytical approach to New English from a formal or structural perspective."


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/