Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

A History of the Irish Language: From the Norman Invasion to Independence

By Aidan Doyle

This book "sets the history of the Irish language in its political and cultural context" and "makes available for the first time material that has previously been inaccessible to non-Irish speakers."


New from Cambridge University Press!

ad

The Cambridge Handbook of Pragmatics

Edited By Keith Allan and Kasia M. Jaszczolt

This book "fills the unquestionable need for a comprehensive and up-to-date handbook on the fast-developing field of pragmatics" and "includes contributions from many of the principal figures in a wide variety of fields of pragmatic research as well as some up-and-coming pragmatists."


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/