Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

New from Cambridge University Press!

ad

Revitalizing Endangered Languages

Edited by Justyna Olko & Julia Sallabank

Revitalizing Endangered Languages "This guidebook provides ideas and strategies, as well as some background, to help with the effective revitalization of endangered languages. It covers a broad scope of themes including effective planning, benefits, wellbeing, economic aspects, attitudes and ideologies."


We Have a New Site!

With the help of your donations we have been making good progress on designing and launching our new website! Check it out at https://linguistlist.org/!
***We are still in our beta stages for the new site--if you have any feedback, be sure to let us know at webdevlinguistlist.org***

Publisher Information

 
Universitat Jaume I
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/