Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Vowel Length From Latin to Romance

By Michele Loporcaro

This book "draws on extensive empirical data, including from lesser known varieties" and "puts forward a new account of a well-known diachronic phenomenon."


New from Cambridge University Press!

ad

Letter Writing and Language Change

Edited By Anita Auer, Daniel Schreier, and Richard J. Watts

This book "challenges the assumption that there is only one 'legitimate' and homogenous form of English or of any other language" and "supports the view of different/alternative histories of the English language and will appeal to readers who are skeptical of 'standard' language ideology."


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/