Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Words in Time and Place: Exploring Language Through the Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary

By David Crystal

Offers a unique view of the English language and its development, and includes witty commentary and anecdotes along the way.


New from Cambridge University Press!

ad

The Indo-European Controversy: Facts and Fallacies in Historical Linguistics

By Asya Pereltsvaig and Martin W. Lewis

This book "asserts that the origin and spread of languages must be examined primarily through the time-tested techniques of linguistic analysis, rather than those of evolutionary biology" and "defends traditional practices in historical linguistics while remaining open to new techniques, including computational methods" and "will appeal to readers interested in world history and world geography."


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/