Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Words in Time and Place: Exploring Language Through the Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary

By David Crystal

Offers a unique view of the English language and its development, and includes witty commentary and anecdotes along the way.


New from Cambridge University Press!

ad

Thesaurus of English Words and Phrases

By Peter Mark Roget

This book "supplies a vocabulary of English words and idiomatic phrases 'arranged … according to the ideas which they express'. The thesaurus, continually expanded and updated, has always remained in print, but this reissued first edition shows the impressive breadth of Roget's own knowledge and interests."


New from Brill!

ad

The Brill Dictionary of Ancient Greek

By Franco Montanari

Coming soon: The Brill Dictionary of Ancient Greek by Franco Montanari is the most comprehensive dictionary for Ancient Greek to English for the 21st Century. Order your copy now!


New from Elsevier!

ad

Ampersand: An International Journal of General and Applied Linguistics

Edited By R. Cann, H. Pichler, K. Van De Poel, D. van Olmen, and K. Watson


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/