Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

New from Cambridge University Press!

ad

Revitalizing Endangered Languages

Edited by Justyna Olko & Julia Sallabank

Revitalizing Endangered Languages "This guidebook provides ideas and strategies, as well as some background, to help with the effective revitalization of endangered languages. It covers a broad scope of themes including effective planning, benefits, wellbeing, economic aspects, attitudes and ideologies."


We Have a New Site!

With the help of your donations we have been making good progress on designing and launching our new website! Check it out at https://linguistlist.org/!
***We are still in our beta stages for the new site--if you have any feedback, be sure to let us know at webdevlinguistlist.org***

Publisher Information

 
Wydawnictwo UMCS
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl/
 
Publisher
Description
Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Stale zwiększa się liczba publikowanych u nas tytułów: w roku 2008 ukazało się 139 tytułów, w roku 2009 – 144, w roku 2010 – 173, w roku 2011 – 200, natomiast w roku ubiegłym 2012 – 172 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.