Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

New from Cambridge University Press!

ad

Revitalizing Endangered Languages

Edited by Justyna Olko & Julia Sallabank

Revitalizing Endangered Languages "This guidebook provides ideas and strategies, as well as some background, to help with the effective revitalization of endangered languages. It covers a broad scope of themes including effective planning, benefits, wellbeing, economic aspects, attitudes and ideologies."


We Have a New Site!

With the help of your donations we have been making good progress on designing and launching our new website! Check it out at https://linguistlist.org/!
***We are still in our beta stages for the new site--if you have any feedback, be sure to let us know at webdevlinguistlist.org***

Publisher Information

 
Editura Universitatii STEFAN cel MARE Suceava, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.editura.usv.ro
 
Publisher
Description
"Editura Universității “Ștefan cel Mare” Suceava este organizată și funcționează în scopul valorificării prin publicare a rezultatelor activitații de cercetare pe care o desfășoară corpul academic al Universității. Sub egida Editurii USV se publică lucrări de autori sau colective, de circulație largă sau cursuri universitare, și, de asemenea, cele mai multe dintre periodicile Universității (anale, buletine științifice, etc.), precum și alte lucrări de interes general sau universitar. Editura USV dorește să devină un punct de referință în cadrul panoramei editoriale universitare din România, garantând o amplă difuzare a propriului catalog cât și o calitate editorială pe deplin conformă cu parametrii științifici recunoscuți la nivelul evaluării cercetării" (s homepage Editura USV)