Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Program Information

Program Name: Department of Linguistics
Alternate Name: Lingvistisk institutt
Program Homepage: http://www.ling.hf.ntnu.no/
Institution: Norwegian University of Science and Technology
Address: Lingvistisk institutt
NTNU
City: Trondheim
Zip/Postal Code: 7491
Country: Norway
Contact Person: Kristin Osen, Chief secretary
Phone: 73 59 65 29
Fax: 73 59 61 19
Linguistic Subfield(s): Computational Linguistics
General Linguistics
Phonetics
Phonology
Pragmatics
Semantics
Syntax
Language/Language Family Specialization(s): Swahili
Program Size: Small (1-10 students)
Program Description: Instituttet har i dag seks fast ansatte i vitenskapelige stillinger (fire professorer og to første-amanuenser). Forskningsaktiviteten er knyttet til fagområdene syntaks, semantikk, pragmatikk, datalingvistikk, fonetikk, fonologi og sosiolingvistikk. I tillegg har instituttet ansvar for swahili-studiet, med tilhørende forskningsaktivitet omkring språket swahili.

Alle språkstudenter kommer i kontakt med instituttet gjennom forprøvene i fonetikk og språkvitenskap. Disse forprøvene er en elementær innføring i fonetisk og språkvitenskapelig teori og metode.
Back
Add a new program
Update this program
Update a different program